A numér szótárral kapcsolatos dokumentumok gyűjteménye

 

A numér szótár rövid, ámbár hiteles története Papp László visszaemlékezése
Az első kódpár születése - ahogy én emlékszem Hudoba György visszaemlékezése
A numér nyelv reinkarnálódása Hudoba György visszaemlékezése
A TELAPO-ban tovább fejlesztett Numér Szótár TELAPO 2-es számának mellékletéből
A numér szótár a maga valóságában A Software csoport faláról elmentett eredeti, beszkennelt lapok

Mindenkitől várom, hogy feltörő főosztályi emlékeit jegyezze le, amíg nem késő!


Papp László

A numér szótár rövid, ámbár hiteles története

 

Annak idején - még az átkosban, az egyikben - mikor még a Videoton Gyárban dudaszó jelezte a műszakváltást, a tízórai szünet kilenckor kezdődött. A fent említett gazdasági egységben dolgoztunk, mint ifjú számítástechnikusok.

Ebben a Korszakban volt egy cimbarátom, a szerszám üzemben. Nevezzük őt egyszerűen - és a történeti hűség kedvéért - Lajosnak. Egy munkapadnál dolgozott a már nyugdíj előtt álló öreg szakmunkással, Józsi bácsival. A tízórai szünetet jelző csengő Lajost már teli szájjal találta. Józsi bácsi még csak ekkor kezdett neki a Kolbász Kicsomagolásának. És nem felejtette el soha megjegyezni, hogy "Jó étvágyat Lajoskám!"

Lajos persze udvarias, jól nevelt ember lévén próbált válaszolni, de ez teli szájjal nem ment olyan könnyen. Hmmm-hammm-jám-mám-hmagyt, Hjóm-bám!..., ami annyit jelent magyarra lefordítva, hogy "Jó étvágyat Józsi bácsi!"

Ez így ment sokáig, mígnem Lajos is érezte a helyzet tarthatatlanságát, és egy nagy táblára kiírta: "Jó étvágyat Józsi bácsi!" A táblát jól látható helyre tette ki kettejük közt félúton, a szerszámok közé. Ezentúl, mikor eljött a tízórai ideje (9 óra), akkor így zajlott le a fenti dialógus.:

- Jó étvágyat Lajoskám! - mondta Lajos bácsi

- (---) - Lajos az éppen szabad ujjával a táblára mutatott.

- Köszönöm Lajoskám - mondta Lajos bácsi.

Én egy ottani látogatásom alkalmával figyeltem fel a táblára. Érdeklődésemre mondta el Lajos a fentieket. Visszafelé menet elgondolkodtam a dolgokon: gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy közhely szerű kijelentéseket vagyunk kénytelenek használni. Innen már simán mentek az események a maguk útján. Én is.

Felvetettem szűkebb munkatársi körömben, mi lenne, ha ezeket a gyakrabban használt kifejezéseket helyettesítenénk valami mással. És mivel mi számítástechnikusok, sőt software-esek voltunk akkoriban, kézenfekvő volt a válasz: feleljenek meg az egyes kifejezéseknek számok.

Ez a megoldás - ma sem tudni miért - kedvező fogadtatásra talált. Nyomban el is kezdtük a MAGYAR - NUMÉR szótár összeállítását. Rengeteg fontos dolognak sikerült megtalálni a rá jellemző megfelelőjét. Soxor nem is a tudatosság döntött. Eleinte naponta merültek fel igények a szótár bővítésére. Később ez az ütem lassult. Napjainkban a numér nyelv szűk, ámde nem jelentéktelen körben ismert.

Hogy mi lesz a jövője, az ma még nem tudható, de reménykedjünk a mondás igazában: Nyelvében él a nemzet!


Hudoba György

Az első kódpár születése - ahogy én emlékszem

 

Homályos - tudvalevő, mindig is rövidlátó voltam -  emlékeim szerint a szobába lépve asztalom valahol a jobb oldali fal mellett állt, jobb oldalamon Fenyvesi Miklós ült, balról pedig az ablakon jött be a természetes világítás. A hátam mögött, a bal oldali falnál, talán szintén a sarok közelében volt Papp Laci asztala, és Nagy Rezső is valahol arrafele lakott, Csóti Karcsival egyetemben.

Már nem tudom, mivel foglalatoskodtam, de egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy Laci nagyon magyaráz valamit Rezsónek, miszerint "harc az ember elnumerikalizálódásáért". Hátat fordítva addigi tevékenységemnek, itt kapcsolódtam be a beszélgetésbe, kicsit pontosítva a fenti kifejezést. Javasoltam a "teljes" szó közbeiktatását imígyen:  "az ember teljes elnumerikalizálódásáért". Hozzá kell tenni, mintha félreértettem volna a dolgot, mert először - bár a szavak így hangzottak el, én az elnumerikalizálódás elleni küzdelemre gondoltam, valószínűleg azért, mert korábban is vállaltam már közéleti szereplést*. De aztán tisztázódott a kérdés, és e mellett a nemes ügy mellett is buzgón kiálltam.  Némi töprengés után azzal a javaslattal álltam elő, legyen a kód a kifejezés hossza. Mivel evésről volt szó, ujjaimon gyorsan kiszámolva:

 "Jó étvágyat !"

- rögzítettem is az első kódot: 13, amit a falra felragasztott Omnia0 REMAS-sal fordított 1980. április 30-i listájának 27. lapja addig üres hátoldalán látható feljegyzés is igazol. Ezt az értéket a rögtönítélő nyelvújító tanács zokszó nélkül elfogadta. Azonban - mint a fenti idézőjelben álló szöveg mutatja - tévedésből a felkiáltó jel elé egy szóközt is beszámoltam, de emiatt senki nem tiltakozott. Úgy látszik elmulasztottak ellenőrizni. Mióta erre rájöttem, azóta is furdal a lelkiismeret, hogy a helyes 12 helyett 13 került a szótárba. Ez úton kérek bocsánatot minden kedves félrevezetett nyelvhasználótól. És persze a folytatás is ugyanezért hibás, ugyanis egy másik javaslatom is ellenvetés nélkül polgárjogot nyert. Arról van szó ugyanis, hogy akinek jó étvágyat kívánnak, annak illik visszaszólni, illik ezt megköszönni. Legyen hát ennek a visszája a köszönöm, azaz 31. (Mint a fentiekből most kiderült, helyesen ugye 21-nek kellene lenni!)

* Mikor még az Adatátvitel Osztályon (ov. Fodor Tamás) dolgoztam, megalakítottam a DEL-t, vagyis a Dohányzás Elleni Ligát, melynek első, és egyben utolsó elnöki tisztét töltöttem be, s Dellenbach Rudi is benn volt a buliban. Talán ő volt a titkár. Már csak arra emlékszem, hogy az elkészült szervezeti szabályzat szerint a dohányosok ellen megengedtük a "gyengéd erőszak alkalmazását". A DEL egyébként az írógép billentyűjére is utalt, mely köztudomásúan a ki- ill. eltörlésre hivatott.


Hudoba György

A numér nyelv reinkarnálódása

 

Egy darabig Rezső helyettesített a Csillagdában. Valószínűleg  CD témában voltam a Thomsonnál Villingenben és közben Egyiptomban is eltöltöttem egy hónapot. Tény, hogy a szakkörbe visszatérvén  numér beszéd ütötte meg a fülem. A Műszaki Főosztályt elhagyva lassan már meg is feledkeztem a nyelv létezéséről, így igazán felüdülésként hatott újra hallani. A numér nyelv használatának fellendülésében egy másik tényező is szerepet játszott. Az általános és középiskolás korosztály és a mi életkorunk közötti szakadék feltartóztathatatlanul tágul, mint a Világegyetem. A tegezés és magázás közötti bizonytalanság leküzdésében a semleges 49! kimondása a döntés alóli egyfajta feloldozást jelent. A pajkos kedvű diákok ajkán azután a numér nyelv könnyen terjed, sőt fejlődik, esetenként tájszólások is kialakulnak, mint pl. 52! = 49!. A TELAPO 2-es számának belső használatra kiadott mellékletében erről további részletek olvashatók.

 

Szókapcsolatok:

Skandináv körút alkalmából, melyen egy volt szakkörösömmel, s ma kollégámmal vettem részt, időnként numérul beszéltünk egymáshoz. Feltűnt ez egyik útitársunknak, akit kíváncsiságának kielégítésére beavattuk a numér nyelv rejtelmeibe. Vágott az agya, s rögtön alkotott is egy szókapcsolatot: 13!28!, ami annyit tesz: "Mindenki kapja be!..."


A TELAPO-ban tovább fejlesztett
Numér Szótár (2.4-es verzió)

 

-0: most
00 :Antigravitációs helyiséget használ
0 : Hangsúlyozott, illetve nyomatékosított semmitmondás.
1 : Helyeslés, illetve egzisztencia kifejezése (az angol one szóból származtatva)
2 : Kölcsönös párkapcsolatban történő habituációra való felszólítás. (B...d meg !)
3 : Negatív esztétikai minőség (szar!), vagy tagadás kifejezése.
Pí: Csukd be (az ajtót, szád,...) !
4 : Nincs, nem létezik.
5 : Ugye ? (ld. szókapcsolatok)
6 : Mikor megyünk a büfébe nyomorultak?
7 : Tilos az ördög falra festése !
8 : Nekem mindegy...
9: METEOR!!!!!!!!
11 : Jaj de élénk vagy! (az angol eleven szóból)
13 : Jó étvágyat!
14 : Mennyi a benzin ára ?
16: Kérlek,...
17 : a: Tavasz van
      b: Azt az anyját, de jó csaj !
      c. c>E*H
18 : Boldog csoki- és névnapot!
19 : Vírus ment bele
20 : Rendet kellene tenned az asztalodon!
21 : Nyertem!
22 : Van egy cigid?
28 :... mindenkinek.
29 : Egészségedre!
31 : Köszönöm!
32 : Szívesen!
34 : Fakutya v. tejbetök
43 : LFS
-43 : RLFS (=a tiedbe)
49 : Általános köszönés.
52 : 49 tájszólásban.
55 : Gratulálok !
56  sőt
57 : Sietni kellene !
57 : Descartes féle koordináták kifejezése.
66 : BUÉK!
77 : Husikám, maga nagyon mosolyog !
78 : Na, ettől se lettem okosabb !
87 : Mindig tanul az ember!
99 : Még egy kör sört!
112 : Hiányzó tömeg
187 : Te egy örült vagy, mondtam már ?!
289 : Kedvelem a nyári divatot!
381 : Tükröt csiszolnak
496 : Hű, de rohadt okos(ak) vagy(unk) !!!
1024 :1kv (egy kávé) ED4Dh : Leszoktam a dohányzásról! (a Z80 processzor RETI kódja)
 

Szókapcsolatok a numér nyelvben

A '3' ellenlettjére változtatja az előtte álló munér szó jelentését. Például: 17 3 : Ronda, mint a bűn !
Az '5' kérdéssé alakítja az előtte szereplő numér kifejezést. Például: 496 5 : Ugye milyen ügyes vagyok?
49! 28! - Üdv mindenkinek!
13! 28! - Mindenki kapja be!
 

Fejezetek a numér szótár történetéből

-0: most
Egy ifjúsági tévéműsor ihlette a kifejezést. Fűrész Gáborral és Váradi Györggyel készült egyórás felvételből kb. 5 percet adtak le, azt is „négy részben". A szám abszolút értéke és az alsó index a műsor színvonalát jelzi.

00 : Antígraviticiós helyiséget használ
Két (egy jeles és egy közepes) TELAPO tag előadást hallgatott arról, hogy mit tehetnek „Nők és férfiak együtt az űrben". Szóba került egy másik fontos szükséglete is az embernek, amire földi körülmények között egyre szoritóbbá váló érzés figyelmeztet. (A fizikai ok egyébként Newtonnál keresendő, hiszen ő találta ki a gravitációt.) A súlytalanságban nem ézik az űrhajósok terhüket nehéznek, így azt sem tudják mikor kell megszabadulni tőle. Ha mégis érzik, akkor már baj van. De ilyen kisdolgok miatt nem gyorsíthatják fel miden alkalommal az űrhajót vagy űrállomást, hanem vákuumos leszívást alkalmaznak Akét nem sajátosságainak megfelelően eltérő a „hardver", ezért nem ajánlatos összecserélni őket. Gyakori érzés itt a Földön, ha valami nagy dologtól szabadulunk meg, olyan, mintha valamilyen antigravitációs eszközt használva nem éreznénk a nehézkedést. Előnye ennek a kifejezésnek, hogy teljesen kompatibilis egy korábban, mások által már kitalált, de hasonló célokra használt jelöléssel.


 

A numér szótár a maga valóságában

 

Az első lap

A kissé kávéfoltos második

Az erősen megfakult harmadik, s egyben utolsó lap
felhívom a figyelmet az utolsó sörra

Az első lap fal felőli oldala